Det gemensamma piktogramsystemet

Det gemensamma piktogramsystemet för avfallssortering, också känt som ‘Det gemensamma nordiska piktogramsystemet’ eller ‘Det nordiska avfallssymbolprojektet’, är ett exempel på framgångsrikt samarbete mellan de skandinaviska länderna – Danmark, Norge och Sverige – när det gäller miljömedveten avfallshantering.

Detta system infördes med syftet att skapa ett enhetligt och lättförståeligt sätt att sortera avfall över gränser och kulturer. Ett enhetligt visuellt språk för avfallssortering är på god väg i hela Norden. Målet är att samma piktogram ska kunna ses både på förpackningar och avfallskärl samt återvinningsplatser. Det gör det enklare att sortera avfall till förmån för klimatet och miljön.

Svenske_klistermaerker_forside

Bakgrund

Det gemensamma piktogramsystemet utvecklades först i Danmark år 2016 av Brancheforeningen Cirkulær, KL och Miljøstyrelsen i samarbete med innovationsbyrån Futu. År 2020 introducerades piktogrammen på Island, Norge och Sverige. Finland arbetar med att införa systemet år 2022.

Med finansiering från Nordiska Ministerrådet genomfördes ett projekt år 2020-2021 med fokus på att stödja implementeringen i de nordiska länderna och etablera en formell och juridisk plattform för det framtida arbetet med piktogramsystemet.

Piktogrammen i systemet är utformade för att vara intuitiva och lättigenkännliga, vilket gör det enkelt för både lokalbefolkning och turister att identifiera vilket avfall som ska sorteras var. Varje typ av avfall har sin egen unika symbol som tydligt anger hur det ska hanteras, om det ska återvinnas, återanvändas eller kasseras på ett specifikt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Denna standardiserade tillvägagångssätt för avfallssortering bidrar inte bara till att minska förvirring och fel, utan främjar också en mer hållbar livsstil genom att uppmuntra till korrekt hantering av avfall. Dessutom ger det en konsekvent tillvägagångssätt över gränserna, vilket är särskilt viktigt i en tid med ökad internationell handel och turism.

Det gemensamma nordiska piktogramsystemet är ett utmärkt exempel på hur samarbete och standardisering kan leda till positiva miljöresultat och göra det lättare för människor att fatta miljövänliga beslut i sin vardag.

Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr