Modulo Systems strävar efter att vara CO2-neutrala

CO2 neutrala

Modulo System fokuserar naturligtvis på grön omställning. Att vi som företag gör skillnad för miljön, och stödjer kampen för en hållbar framtid. Genom vårt samarbete med Ecologi är vi på god väg att bli ett CO2-neutralt företag.

Vi försöker oss inte på ”Green Washing”, utan känner helt enkelt att vi som ett företag inom miljöbranschen har en skyldighet att fokusera på vårt fotavtryck och var vi kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna. Det är här som ekologi hjälper oss att göra en skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle.

Vi har räknat ut vårt klimatavtryck som företag och försöker hela tiden optimera vår produktion så att vi skadar miljön minsta möjliga. Vi fokuserar på de medel vi använder i produktionen och att de är så gröna som överhuvudtaget möjligt.

Utifrån detta har vi valt att klimatkompensera för den CO2 vi släpper ut. Genom Ecologi stödjer vi olika projekt och planterar träd pr. ton CO2 vi släpper ut.

Vi har bara en jord, och den måste vi skydda. Vi vet att de förändringar vi skapar på en plats kan påverka helt andra regioner och områden på jorden. Genom vårt beteende sätter vi vårt fotavtryck, och genom våra handlingar och de val vi gör kan vi alla hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna och därmed minska vårat fotavtryck.

We offset our carbon footprint via Ecologi

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr